Regulamin
zawodów strzeleckich

Organizator: 

Stowarzyszenie Klub Miłośników Broni „Szaniec” w Prażmowie 

Cel zawodów: 

Rywalizacja sportowa, popularyzacja strzelectwa. 

Miejsce zawodów i termin: 

Błonie ul. Grodziska 1 Strzelnica TenClub;  10 marca g. 10:00 – 20:00. Ostatnie zgłoszenie 19.30.

 

Konkurencje:

1. PSP10 – Pistolet sportowy – Konkurencja 10-strzałowa: 

• Broń – pistolet bocznego zapłonu o kal. 22LR • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 13 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz 

2. PSP20 – Pistolet sportowy – Konkurencja 20-strzałowa: 

• Broń – pistolet bocznego zapłonu o kal. 22LR • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 25 w tym 20 ocenianych • Czas – 20 min • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz 

3. PCZ 10 – Pistolet centralnego zapłonu – Konkurencja 10-strzałowa: 

• Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. do 9 mm • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 13 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz 

4. PCZ 20 – Pistolet centralnego zapłonu – Konkurencja 20-strzałowa: 

• Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. do 9 mm • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 25 w tym 20 ocenianych • Czas – 20 min • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz 

5. PCZ 10/C – Pistolet centralnego zapłonu – Konkurencja 10-strzałowa, czas 25s: 

• Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. do 9 mm • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 10 ocenianych • Czas – 25 sekund •Postawa–stojąc, oburącz PCZ 8 – Pistolet centralnego zapłonu – konkurencja 8 strzałowa

6. PCZ 8 – Pistolet centralnego zapłonu – konkurencja 8 strzałowa 

Broń – pistolet centralnego zapłonu o kal. 45 ACP • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 8 ocenianych • Czas – 10 min •Postawa–stojąc, oburącz 

7. KSP 10 Karabin sportowy – Konkurencja 10-strzałowa: 

• Broń – karabinek bocznego zapłonu o kal. 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi • Odległość – 25 m • Tarcza – tarcza KBKS • Ilość strzałów – 13 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc 

8. KSP 10/50 Karabin sportowy – Konkurencja 10-strzałowa: 

• Broń – karabinek bocznego zapłonu o kal. 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi • Odległość – 50 m • Tarcza – tarcza TS-4 • Ilość strzałów – 13 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc lub leżąc 

9. KCZ 5 – Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 5-strzałowa: 

• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 7,62×39 lub .223 Remington z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 2 próbne + 5 ocenianych • Czas – 7 min • Postawa – stojąc 

10. KCZ 5/50 – Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 5-strzałowa: 

• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 7,62×39 lub .223 Remington z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, • Odległość – 50 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 7 w tym 5 ocenianych • Czas – 7 min • Postawa – stojąc lub leżąc 

11. PCC 10 -Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 10 strzałowa

• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 9mm z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 12 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc

12. PCC 10/C – Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 10 strzałowa 

• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 9mm z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 12 w tym 10 ocenianych • Czas – 25 sekund • Postawa – stojąc lub leżąc 

13. PCC 10/C dowolny – Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 10 strzałowa 

• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 9mm z dowolnymi przyrządami celowniczymi, • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 12 w tym 10 ocenianych • Czas – 25 sekund • Postawa – stojąc lub leżąc 

14. KCZ 10/50 dowolny – Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 10 strzałowa 

• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 7,62×39 lub .223 Remington z dowolnymi przyrządami celowniczymi, • Odległość – 50 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 12 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc lub leżąc 

15. PCC 10/50 dowolny – Karabin centralnego zapłonu – Konkurencja 10 strzałowa 

• Broń – karabin centralnego zapłonu o kal. 9mm z dowolnymi przyrządami celowniczymi, • Odległość – 50 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 12 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc lub leżąc 

16. SP 5- Strzelba praktyczna – Konkurencja 5-strzałowa: 

• Broń – strzelba gładkolufowa • Amunicja – breneka (12/70) • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 5 ocenianych • Czas – 5 min • Postawa – stojąc 

17. SP 10 – Strzelba praktyczna – Konkurencja 10-strzałowa: 

• Broń – strzelba gładkolufowa • Amunicja – breneka (12/70) • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 10 ocenianych • Czas – 5 min • Postawa – stojąc 

18. SP 5/C – Strzelba praktyczna – Konkurencja 5-strzałowa czas 30 s: 

• Broń – strzelba gładkolufowa • Amunicja – breneka (12/70) • Odległość – 25 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 5 ocenianych • Czas – 30 sekund • Postawa – stojąc

KONKURENCJE DO PUCHARU MŁODZIEŻOWEGO:

19. KSP 10 Karabin sportowy – Konkurencja 10-strzałowa – PUCHAR MŁODZIEŻOWY 

(kategoria wiekowa: 6 – 13 lat)

• Broń – karabinek bocznego zapłonu o kal. 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi • Odległość – 15 m • Tarcza – tarcza KBKS • Ilość strzałów – 13 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc 

OPŁATA STARTOWA: 35 pln (broń i amunicja klubowa)

20. KSP 10 Karabin sportowy – Konkurencja 10-strzałowa – PUCHAR MŁODZIEŻOWY

Broń – pistolet bocznego zapłonu o kal. 22LR • Odległość – 15 m • Tarcza – TS-4 • Ilość strzałów – 13 w tym 10 ocenianych • Czas – 10 min • Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz 

(kategoria wiekowa: 14 – 18 lat)

 OPŁATA STARTOWA: 35 pln (broń i amunicja klubowa)

  CENNIK

Klubowicze klubu strzeleckiego TenClub otrzymują rabat 10 pln od opłaty startowej!

  Konkurencja                Broń klubowa                 Broń własna

Uczestnictwo: 

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. 

W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, będą one jednak startować poza klasyfikacją i w komunikatach klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami PZSS oznaczane będą jako „PK”. 

Klasyfikacja: 

Indywidualna dla każdej konkurencji. 

Udział w turnieju:

Zawodnicy biorący udział w dowolnych zawodach na strzelnicy TenClub zgodnie z przyjętym kalendarzem w roku 2024 będą dodatkowo klasyfikowani w następujących rankingach turniejowych:

RANKINGI KWARTALNE:

Ranking Q1 – obejmuje wszystkie starty w okresie luty – marzec 2024.

Ranking Q2 – obejmuje wszystkie starty w okresie kwiecień – czerwiec 2024.

Ranking Q3 –  obejmuje wszystkie  starty w okresie lipiec – wrzesień 2024

Ranking Q4 – obejmuje wszystkie starty w okresie październik – grudzień 2024.

RANKING ROCZNY:

Puchar Roku 2024 – Coroczny Puchar TenClub obejmuje sumę wszystkich startów z rankingów kwartalnych: Q1,Q2,Q3,Q4.

Postanowienia końcowe: 

1. Kwestie sporne nie objęte niniejszym regulaminem ani nadrzędnymi regulaminami PZSS i ISSF rozwiązywane będą przez organizatora zawodów. Protesty wraz z opłatą 100zł należy zgłaszać w formie pisemnej do biura zawodów. Protesty rozpatrywane będą w dniu zawodów tuż po ich zakończeniu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów.