ZOSTAŃ INSTRUKTOREM STRZELECTWA

Wybierz kurs dopasowany do twoich potrzeb. Jeśli nie wiesz, które szkolenie będzie dla Ciebie odpowiednie, skontaktuj się z nami i pomożemy Ci dokonać wyboru.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA KOMERCYJNEGO

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które planują pracować na strzelnicy z klientami komercyjnymi (pierwszy kontakt z bronią, strzelania okazjonalne, vouchery, imprezy strzeleckie, obsługa klienta z pozwoleniem na broń). 

Program kursu doskonale przygotowuje do prowadzenia zarówno szkoleń indywidualnych jak i grupowych (statycznych i dynamicznych) na każdym poziomie zaawansowania.

Kurs instruktora strzelectwa komercyjnego wybierany jest również często przez osoby, które chcą dowiedzieć się w jaki sposób układać własne treningi strzeleckie i poznać bardziej zaawansowane techniki strzeleckie.

Czas trwania: 44 h

Cena: 1400 pln 

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA PZSS

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które planują pracować z zawodnikami sportu strzeleckiego (kompleksowe prowadzenie zawodnika, przygotowanie do zawodów na każdym szczeblu klasyfikacji, dbałość o fizyczne i psychologiczne aspekty treningu).

Zakres programowy kursu określony jest przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego i daje świetną podstawę do budowania planów treningowych o holistycznym podejściu.

Kurs Instruktora strzelectwa PZSS wybierany jest przez osoby, które planują samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi w klubach sportowych, szkołach, na obozach sportowych i koloniach, czy w ramach szkolnych SKS-ów.

 

Czas trwania: 210 h

Cena: 4100 pln

 Koszt legitymacji: 100 pln

Koszt badań lekarskich: 100 pln

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA KOMERCYJNEGO:

CO OTRZYMASZ W RAMACH KURSU? 

 • dokumenty potwierdzające zaliczony kurs instruktorski
 • autorski program dzięki któremu krok po kroku poprowadzisz zajęcia 
 • wiedzę na temat najczęściej popełnianych błędów przez strzelców
 • powody zagrożenia i sposoby ich unikania 
 • solidne przeszkolenie medyczne
 • szeroką wiedzę z zakresu technik strzeleckich
 • przeszkolenie dynamiczne 
 • doświadczenie w pracy z różnymi typami broni

KTO MOŻE UZYSKAĆ UPRAWNIENIA INSTRUKTORA STRZELECTWA:

Instruktorem strzelectwa może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • posiada wykształcenie ponadpodstawowe
 • nie była karana za określony rodzaj przestępstw
 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi broni długiej i krótkiej

RAMOWY PROGRAM KURSU:

W ramach szkolenia uczestnicy wezmą udział w wykładach teoretycznych i zajęciach praktycznych, przygotowujących ich do pracy w charakterze instruktora strzelectwa.

Cały kurs to bardzo intensywne 44 h dydaktyczne – w tym część praktyczna na ostrej amunicji i trenażerach oraz część teoretyczna.

PROGRAM OBEJMUJE:
– Metodykę szkoleń
– Dydaktykę
– Organizację eventów i imprez strzeleckich
– Techniki strzelań statycznych i dynamicznych
– Typy zawodów strzeleckich
– Komunikacja z kursantem
– Katalog ćwiczeń
– Pierwsza pomoc
– Bezpieczeństwo
– Budowa i wyposażenie strzelnic
– Psychologiczne aspekty pracy z bronią
– Wyposażenie instruktora
– Praktyczne prowadzenie zajęć na osi (strzelanie)
– Aspekty prawne

Dużo praktycznej wiedzy bazującej na doświadczeniach.

UPRAWNIENIA I DOKUMENTY WYDAWANE PO UKOŃCZENIU KURSU:

– Legitymacja instruktora strzelectwa 

– Certyfikat ukończenia kursu 

Legitymacja instruktora strzelectwa, zgodnie z  ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie uprawnia do rozpoczęcia pracy na strzelnicy lub niezależnego prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych na strzelnicach krytych i otwartych w zakresie dowolnych programów szkoleniowych.

Istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu oraz Legitymacji Instruktora w języku angielskim – płatne dodatkowo 100 pln.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA PZSS:

CO OTRZYMASZ W RAMACH KURSU:

Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora strzelectwa sportowego PZSS. · Zdobycie uprawnień sędziego strzelectwa sportowego oraz prowadzącego strzelanie. · Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego w strzelectwie. · Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych. · Opanowanie umiejętności i wiedzy z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym. · Opanowanie umiejętności samodzielnego planowanie, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

KTO MOŻE UZYSKAĆ UPRAWNIENIA INSTRUKTORA STRZELECTWA PZSS:

Instruktorem strzelectwa może zostać osoba, która:

 • Ukończyła 18 lat 
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • nie była karana za określony rodzaj przestępstw
 • Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego (organizuje TenClub)
 • Spełnia wszystkie poniższe warunki:
 • a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego (możliwość rejestracji w TenClub)
 • b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).
 • c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
 • Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. 
 • Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu

PROGRAM KURSU:

Kurs Instruktora Strzelectwa PZSS składa się z dwóch części: 

– ogólnej 80h – dotyczącej szeroko pojętego treningu sportowego 

– specjalistycznej 130h – omawiającej przygotowanie zawodnika w ramach dyscypliny: strzelectwa

CZĘŚĆ OGÓLNA (80h)

 • Anatomia
 • Antropologia 
 • Biochemia
 • Biomechanika
 • Fizjologia
 • Medycyna sportowa, doping w sporcie
 • Pedagogika
 • Psychologia i odnowa psychiczna
 • Socjologia
 • Teoria sportu
 • Teoria treningu sportowego
 • Fizjologia wysiłku sportowego
 • Odnowa biologiczna
 • Organizacja i zarządzanie
 • Zarządzanie klubem sportowym
 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach
 • Żywienie sportowca

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA (130h)

 • Historia strzelectwa sportowego
 • Organizacja strzelectwa sportowego
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć i treningów strzeleckich
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć i treningów strzeleckich
 • Budowa i wyposażenie strzelnic
 • Przygotowanie pedagogiczne instruktora
 • Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego. Organizacja procesu szkolenia
 • Przygotowanie techniczne zawodnika
 • Metodyka nauczania
 • Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych
  konkurencji strzeleckich 
 • Planowanie szkolenia sportowego 
 • Kontrola procesu szkolenia
 • Techniczne środki wspierania w prowadzeniu
  szkolenia 
 • Praktyka prowadzenia zajęć treningowych
 • Prowadzenie dokumentacji w strzelectwie
 • Przygotowanie taktyczne w strzelectwie
  sportowym
 • Przygotowanie psychiczne
 • Przygotowanie sprawnościowe
 • Organizacja zgrupowań sportowych
 • Organizacja zawodów strzeleckich
 • Przepisy i regulaminy strzelań
 • Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach
 • Strzelania kontrolne konkurencji 
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Zajęcia indywidualne
 • Praktyki w klubie 

TERMINY I LOKALIZACJE:

INSTRUKTOR KOMERCYJNY – WARSZAWA/BŁONIE

2 weekendy: soboty i niedziele godz.10-20

Termin:

 • 6-7 i 20-21 stycznia 2024
 • 17-18 lutego i 2-3 marca 2024
 • 15, 16, 17 marca + online (Jaworzno)
 • 23-24 marca i 6-7 kwietnia 2024

INSTRUKTOR PZSS – Warszawa

piątki 16-20, soboty i niedziele 10-18:

15-17 września

6-8 października

27-29 października

24-26 listopada

8-10 grudnia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

MIEJSCE: MAZOWSZE

Strzelnica TenClub 

Centrum Sportu w Błoniu

ul. Grodziska 1

05-870 Błonie

Termin 15-17 marca

strzelnica Hubertech Jaworzno

ZAPISY:

Po dokonaniu rezerwacji za pomocą:

– formularza obok, lub

– telefonicznie: 600 447 427, lub

– mailowo: kontakt@tenclub.pl

TERMIN: 

Po rejestracji, na wskazany przez Ciebie adres email przyjdą szczegółowe informacje oraz link do płatności online. Wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji miejsca na kursie.

CENA:

1400 pln (całość kosztów) 

REZERWACJA:

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko